Gazpachos

Gazpacho Manchego 8,00 €
Gazpacho Vegetal 7,00 €
Gazpacho de Mero y Gambas 8,00 €